Verantwoord Beheer
Verantwoord Beheer

Het gaat verder dan alleen recycling.

Ecobat is niet alleen een wereldleider in recycling van accu's en productie van lood, maar ook in verantwoord beheer van de loodcyclus. We zijn voorstander van loodverwerking in landen waar het sterk gereglementeerd is; andersom zijn we géén voorstander van recycling en productie van lood in landen waar dit niet gereguleerd is.

We steunen initiatieven die kinderen en gemeenschappen beschermen tegen blootstelling aan lood. We hebben de fundamentele overtuiging dat kinderen en alle andere mensen recht hebben op gezondheid en welzijn en dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun potentieel ten volle te benutten.We ondersteunen een benadering waarin we samenwerken met lokale en nationale overheden, bedrijven, organisaties van de Verenigde Naties, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld om best practices en beleidsmodellen uit te wisselen. 

Meer in dit gedeelte