Waarom Lood?

Waarom Lood?

Lood is een deel van de oplossing.

Toen u vanochtend wakker werd, deed u waarschijnlijk het licht aan, controleerde u uw telefoon, at u uw ontbijt of startte u uw auto? Zo ja, dan vertrouwde u op lood.

Lood levert de essentiële energie die onze maatschappij nodig heeft en beïnvloedt vrijwel elk aspect van ons leven. Ziekenhuizen en zorginstellingen vertrouwen bijvoorbeeld op lood voor diagnose- en behandelingssystemen, bescherming tegen straling en zelfs levensreddende ziekenhuistrolleys. Vliegtuigen, auto's, vrachtwagens, treinen en landbouwvoertuigen maken elke dag gebruik van lood om levensmiddelen en andere vrachten te vervoeren. De rol van Ecobat is dat wij het lood op een verantwoorde manier inzamelen, recyclen en produceren, zodat het op talloze manieren kan worden ingezet ten behoeve van de samenleving.

Er is wereldwijd grote behoefte aan lood en de vele toepassingen ervan. Dit is vooral belangrijk voor de energievoorziening van mensen over de hele wereld. De wereldwijde vraag neemt voortdurend toe, zeker naarmate de voormalige ontwikkelingslanden zich verder ontwikkelen. We zullen elke denkbare energiebron nodig hebben, en lood speelt een belangrijke rol bij de oplossing.

Lood biedt vele voordelen.

Lood is een waardevolle grondstof met onbeperkte mogelijkheden. Dit betrouwbare metaal is beproefd, uitvoerig getest en goedgekeurd voor gebruik in een groot aantal essentiële industrieën. In de auto-industrie wordt lood op verschillende manieren toegepast, met name als component voor accu's. Tegen 2030 zullen wereldwijd ongeveer 2 miljard voertuigen rijden op loodaccu's. Andere voorbeelden zijn vliegtuigfabrikanten, die lood nodig hebben voor vliegtuigelektronica en voor legeringen die verhinderen dat metaal versplintert en ongevallen veroorzaakt, en ziekenhuizen en datacentra die lood gebruiken voor hun backup-systemen. 

 

99% Recyclability

 

Hoewel het voor sommigen misschien als een verrassing komt, is lood bijzonder duurzaam. Omdat lood voor 99% recycleerbaar is, kan het binnen de circulaire economie steeds weer worden teruggewonnen uit bestaande materialen. Hierdoor hoeven we wereldwijd veel minder lood te delven. De prestaties van lood blijven hetzelfde, hoe lang het ook wordt gebruikt.

En ten slotte is lood een veilige en kosteneffectieve oplossing voor energieopslag, zowel voor medewerkers in de industrie als voor de consument. Accu's op basis van andere chemische stoffen leveren problemen op doordat ze duurder zijn en mogelijk ongewenste chemische reacties aangaan. Wij kunnen het weten, want we verwerken alle soorten accu's en we moeten uitgebreide voorzorgsmaatregelen nemen en zorgvuldig te werk gaan om deze accu's en stoffen veilig te vervoeren en te recyclen.

 

Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van lithium.

Lood Geeft de Wereld Energie

Lood Geeft de Wereld Energie

Lood speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en maakt een moderne levensstijl mede mogelijk. Dit metaal wordt zowel in de transportsector als in de telecommunicatie gebruikt en zorgt er zo voor dat we in contact blijven met onze gemeenschappen en de wereld als geheel. Lood kan ons ook in de toekomst van energie voorzien dankzij nieuwe loodaccu-technologieën die helpen om schone energie op te slaan en de uitstoot te verminderen. Ontdek de vele toepassingen ervan.

Verder Lezen
Lood Voor de Toekomst

Lood Voor de Toekomst

Lood speelt een belangrijke rol bij de energieopslag, omdat loodaccu's worden ingezet voor veilige, betrouwbare en duurzame oplossingen. Lood maakt ook oplossingen en technologieën voor hernieuwbare energie mogelijk die de samenleving vooruithelpen, want bijna elke high-tech industrie maakt in de toeleveringsketen gebruik van lood. Het is belangrijk dat lood ook in de toekomst een vitale hulpbron blijft.

Verder Lezen
Verantwoord Beheer

Verantwoord Beheer

Ecobat is een wereldleider in verantwoord beheer van lood. We zijn voorstander van loodverwerking in landen waar het sterk gereglementeerd is; andersom zijn we géén voorstander van recycling en productie van lood in landen waar dit niet gereguleerd is. We steunen initiatieven die kinderen en gemeenschappen beschermen tegen blootstelling aan lood en we geloven dat kinderen en alle andere mensen recht hebben op een gezond leven en welzijn. 

Verder Lezen