Duurzaamheid

Duurzaamheidsverslag

Bericht van de CEO

Het (core) business model van Ecobat positioneert ons als wereldleider op het gebied van duurzaamheid. Met activiteiten in heel Europa, de Verenigde Staten en Zuidelijk Afrika zijn wij leider (marktleider) in de inzameling, recyclage, productie en distributie van loodhoudende accu's en batterijen. Daarnaast breiden we onze activiteiten uit met het recycleren van lithiumaccu's. Dankzij onze innovatieve processen maken wij ook oplossingen voor energieopslag mogelijk, die van essentieel belang zijn voor het bevorderen van een duurzame economie.

Wereldwijd zijn loodhoudende accu's het meest gerecycleerde consumentenproduct, waarbij 99% van de onderdelen gerecycleerd kan worden. Het recycleren van loodhoudende accu's is efficiënt en een toonbeeld van de kracht en de mogelijkheden van een circulaire economie.

De transport-, medische, telecommunicatie- en agrarische sector zijn slechts enkele voorbeelden van sectoren die momenteel profiteren van het recycleren van lood. Het is een oplossing die van cruciaal belang is voor onze groeiende maatschappelijke behoeften en die de wereldwijde transitie naar een koolstofarm emissiemodel ondersteunt. Daarnaast zorgt ons werk voor een verkleinde koolstofvoetafdruk tijdens de gehele levensduur van loodhoudende producten door het verminderen van de behoefte aan energie-intensieve winning in loodmijnen.

Onderdeel van de strategie van Ecobat is het opschalen van onze recyclageactiviteiten voor lithium-ion batterijen met behulp van onze faciliteiten in de VS en Europa. Het accent van onze activiteiten blijft liggen op duurzame processen en praktijken voor de veilige, effectieve behandeling van zware metalen, ter bescherming van onze medewerkers en lokale gemeenschappen.

In 2022 had Ecobat te kampen met vele soorten macro-economische tegenwind, wereldwijd en sectorbreed, die een impact hadden op onze algehele prestatie. Ondanks zorgen over de Europese energiecrisis, wereldwijde inflatie, stijgende loodprijzen en voortdurende angst voor een recessie bleef Ecobat zich inzetten om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Met onze resultaten over 2022 vierden wij records op het gebied van veiligheid en loodproductie, plaatsten we onze lithiumactiviteiten in een goede positie voor aanhoudende snelle groei, en bleven we ernaar streven om te handelen als “Eén Ecobat.”

Wij gaan door op de weg vooruit in het besef dat bedrijven vandaag de dag niet alleen economische waarde, maar ook milieu- en sociale waarde moeten creëren. We zullen een positief verschil blijven maken voor onze stakeholders en onze mensen en het milieu blijven beschermen.

Als onderdeel van onze strategie voor de lange termijn stelt Ecobat doelen en neemt het uitvoerbare stappen die wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken. Gedreven door onze visie om een duurzame leverancier te zijn van op innovatie gebaseerde oplossingen die waarde creëren voor onze stakeholders, denken wij voortdurend na over kansen om onze strategie en activiteiten door middel van innovatie en productontwikkeling te verbeteren. Tegelijkertijd dienen wij verantwoordelijke ambassadeurs van het milieu te zijn en een diverse en inclusieve werkplek te bevorderen. Laten we deze uitdagingen samen het hoofd bieden.

Marcus Randolph
Chief Executive Officer

We vertellen u graag meer over de manieren waarop wij helpen het moderne leven zo duurzaam mogelijk te maken.