Maatschappelijke Impact
Maatschappelijke Impact

Toewijding aan onze mensen, onze partners en de planeet.

Lood maakt vrijwel elk aspect van ons dagelijks leven mogelijk en draagt bij aan de wereldeconomie door op verantwoorde wijze in energiebehoeften te voorzien en banen te scheppen. Producten op loodbasis zijn onmisbaar voor industrieën ter waarde van biljoenen dollars, van de auto-industrie tot gegevensopslag en van telecommunicatie tot de productie van duurzame energie. Volgens de Battery Council International (BCI) heeft de Amerikaanse loodaccu-industrie jaarlijks een wereldwijde impact van 26,3 miljard dollar.

Ecobat gaat verder. We zijn wereldleider in de recycling van lood (waarmee we lood weghouden uit afvalstortplaatsen) en we streven voortdurend naar verdere vermindering van de uitstoot door onze installaties en netwerken over de hele wereld. Bovendien zijn we toegewijd aan de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, elke dag opnieuw. We investeren jaarlijks circa 20 miljoen dollar in controlemechanismen voor gezondheid, veiligheid en het milieu, zodat we de planeet en onze mensen beter kunnen beschermen.

Onze medewerkers zijn onze hoogste prioriteit.

Onze medewerkers zijn onze hoogste prioriteit.

Hoewel al onze vestigingen zijn gecertificeerd volgens ISO 45001 en onze veiligheidsprestaties behoren tot de beste 25% in onze sector, werken we onvermoeibaar door om deze benchmarks verder aan te scherpen. Op al onze locaties is een leider voor voortdurende verbetering aangewezen, die tot taak heeft onze medewerkers nog veiliger thuis te laten komen dan toen ze 's morgens arriveerden – dankzij de kennis over veiligheid die ze die dag hebben opgedaan. Dit wordt voortdurend benadrukt door onze wereldwijde veiligheidscampagne "Protection Over Production", waarmee we aangeven dat veiligheid boven productie gaat.

Ruim voordat onze mensen een voet op de werkvloer zetten, krijgen ze al een uitgebreide introductie en training over veiligheid, vaardigheden en werkgewoonten. Nieuwe medewerkers dragen de eerste zes maanden helmen in een afwijkende kleur, zodat hun collega's hen kunnen herkennen en ondersteunen. Deze aanpak helpt aantoonbaar om ongevallen te voorkomen. Alle medewerkers, ongeacht hun functie, hebben de bevoegdheid om het werk stil te leggen als ze een probleem met de veiligheid opmerken. Dit geeft al onze medewerkers extra zeggenschap en leidt tot een cultuur waarin veiligheid voorop staat. 

Ook inclusie en diversiteit staan centraal in onze bedrijfscultuur. We zijn een meertalig, multicultureel en multinationaal bedrijf, met medewerkers die een afspiegeling zijn van de diverse geografische regio's die we bedienen. Ecobat verwelkomt, respecteert en waardeert elke individuele medewerker op elke positie in onze onderneming. Wij geloven dat Ecobat sterker wordt als onze beslissingen en acties kunnen stoelen op verschillende achtergronden en culturele invalshoeken.

We hechten waarde aan diversiteit in alle vormen, inclusief diversiteit op het gebied van denken, levenservaring, wereldbeeld, ras, gender en geaardheid. We streven elke dag naar inclusie en gelijkheid voor iedereen. Daaronder valt ook steun voor veteranen, die unieke vaardigheden en perspectieven inbrengen in ons gevarieerde personeelslandschap.

Onze installaties zijn internationaal gecertificeerd.

Onze installaties zijn internationaal gecertificeerd.

Ecobat streeft de hoogst mogelijke internationale normen na. Daarom zijn al onze locaties gecertificeerd volgens ISO 9001 (Kwaliteit), ISO 14001 (Milieubeheer) en OHSAS 18001/ISO 45001 (Veiligheid), terwijl een aantal locaties inmiddels ook is gecertificeerd volgens de internationale ISO 50001-norm (Energie-efficiëntie). We maken gebruik van deze certificeringen om onszelf nog hogere doelen voor verdere verbetering te stellen.

We vertellen u graag meer over de manieren waarop wij helpen het moderne leven zo duurzaam mogelijk te maken.