Electric Vehicle (EV) Battery Processing
Lithium-Services

Lithium-ion en accutechnologieën voor de toekomst.

Ecobat Solutions heeft zeer actief gewerkt aan de ontwikkeling van geavanceerde technologieën en processen voor recycling en terugwinning van grondstoffen voor lithium-ion accu's en andere accutypen. Wij zijn de enige Europese leverancier van volledig geïntegreerde services voor recycling (fase 1-3) en beheerde services voor hydrometallurgische verwerking (fase 4) van lithium-ion accu's.

Image Alt

Daarnaast kunnen we dankzij onze gepatenteerde technologieën nieuwe manieren ontwikkelen voor de verwerking van 'End of Life' (EOL) accu's, zodat we kritieke grondstoffen voor onze energiebehoeften kunnen terugwinnen. Ecobat levert geavanceerde serviceoplossingen voor elektrische voertuigen aan enkele van 's werelds grootste OEM-fabrikanten. 

Setting a new standard for lithium-ion battery processing

Een nieuwe standaard voor de verwerking van lithium-ion accu's.

Ecobat Solutions heeft in het Verenigd Koninkrijk een Advanced Diagnostics & Engineering Center opgericht. Dit past in onze voortdurende inspanningen om de gebruiksduur en de efficiëntie van accu's en batterijen te maximaliseren en tegelijkertijd het milieu te beschermen en te verhinderen dat waardevolle en zeldzame grondstoffen worden verspild. Dit is de eerste van ons geplande internationale netwerk van Ecobat-installaties om accu's en modules voor elektrische voertuigen te testen, te diagnosticeren, opnieuw te gebruiken en een tweede kans te geven. Tot de teruggewonnen grondstoffen behoren aluminium, koper, staal, kunststoffen, accubeheersystemen, laagwaardige elektronische componenten en verpakkingsmaterialen.

Onze state-of-the-art installatie bevindt zich in Darlaston, West Midlands, en is een van de meest geavanceerde in zijn soort. De nauwe samenwerking met onze klanten, de technische kwaliteit van onze services en onze unieke, geavanceerde werkwijze staan samen borg voor onze wederzijdse integriteit. Alle werkzaamheden zijn volledig geaccrediteerd, zowel op kwaliteitsgebied als qua milieuvriendelijkheid. 

Om onze milieu-impact te minimaliseren en de gezondheid van onze mensen te beschermen, voldoet onze fabriek aan strenge regelgeving en werken we volgens specifieke milieuvoorschriften. Om de naleving van deze vereisten te borgen, vinden er audits door toezichthouders en andere externe partijen plaats. Onze investeringsstrategie zorgt ervoor dat onze installaties niet alleen nu, maar ook tot ver in de toekomst aan de milieuvergunningen voldoen en de maatstaven in veel gevallen zelfs overtreffen.

Volledige traceerbaarheid, geavanceerde tests.

We hebben een wereldwijde reputatie als een marktleider en koploper die streeft naar proces- en milieutechnische uitmuntendheid. We willen waarde voor onze klanten genereren en onze goede naam op het gebied van service, kwaliteit en compliance verder verbeteren. We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in onze nieuwe verwerkingsinstallatie voor lithium-ion accu's uit elektrische voertuigen. We bieden volledige traceerbaarheid van componenten, vanaf het moment dat de accu het Ecobat-proces binnenkomt tot en met de re-engineering, het eventuele tweede leven of de recycling aan het einde van de levensduur. Alle tests, acties en resultaten worden geregistreerd. Daarnaast worden onze medewerkers zowel operationeel als vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid opgeleid op het hoogste niveau.

Dankzij onze investeringen in geavanceerde hoog- en laagspanningssystemen kunnen we alle accu's, modules en accucellen voor elektrische voertuigen testen en diagnosticeren volgens de strengste industrienormen, inclusief de LV123-norm die wordt gebruikt door Audi, Mercedes Benz en BMW. Daarnaast ondersteunen we OEM-specifieke testeisen en hebben we een geavanceerd scheidingssysteem ontwikkeld om de prestaties en de geschiktheid voor toekomstig gebruik van EV-accu's en -modules te beoordelen. Na de tests wordt een prestatiecertificaat afgegeven voor EV-accu's en -modules.

Any battery, anywhere
FASE 1: INZAMELING

Elke accu of batterij, waar dan ook.

Dankzij de regionale infrastructuur van de inzamelingsservices van Ecobat Logistics kunnen we veilige en regelconforme inzameling van alle soorten accu's (inclusief Li-ion en Ni-MH accu's voor elektrische voertuigen) coördineren met onze klanten. Hieronder vallen ook afgedankte, potentieel gevaarlijke of beschadigde accu's die voldoen aan de voorschriften ADR SV376/SV377 en prototypen zoals M228 en SV376.

Doordat de moderne technologie behoefte heeft aan accu's en batterijen met een groot vermogen, is er sprake van een snelle toename van afgedankte lithium-ion accu's die veilig moeten worden ingezameld en gerecycled. Vanwege de hoge energiedichtheid en het risico van spontane ontbranding gelden deze accu's als gevaarlijke goederen volgens de ADR-voorschriften (de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg). Daarom moeten ze op deskundige wijze worden opgeslagen en getransporteerd en moeten alle fasen van de verwerking en recycling aan strenge voorschriften voldoen.

Onze services worden geleverd met alle vereiste veiligheidsvoorzieningen, zoals speciale goedgekeurde transportcontainers, om een veilige, regelconforme en kosteneffectieve geïntegreerde oplossing te bieden voor de inzameling en afvoer van hoogenergetische accu's. Het serviceaanbod van Ecobat omvat momenteel:

 • Advisering en ondersteuning door volledig gekwalificeerde, ervaren specialisten met veel expertise van de mogelijke problemen rond hoogenergetische accu's
 • Beoordeling ter plaatse van de opslagcondities en zo nodig aanbevelingen voor veilige opslag of recycling van accu's
 • Speciale, goedgekeurde containers voor transport of opslag van afgedankte, beschadigde en defecte of kritieke lithium-ion accu's
 • Ingezamelde accu's worden ter plaatse door gekwalificeerd personeel van Ecobat geïnspecteerd voorafgaand aan de afvoer
 • Inzameling en transport met speciale ADR-conforme voertuigen
 • Verstrekking van alle wettelijk verplichte bewijsstukken, documenten en statistische gegevens
Evaluate, assess, assign a unique ID
FASE 2: ONTLADING

Evaluatie, beoordeling en toewijzing van een unieke ID.

Na ontvangst krijgen accu's een unieke ID, of ze nu worden hergebruikt of gerecycled. Alle fasen van het proces worden geregistreerd met de ID van de accu, zodat volledige traceerbaarheid gegarandeerd is.

Na de inzameling en het veilige transport gaan de lithium-ion EV-accu's naar het diagnose- en ontmantelingscentrum, waar ze tijdelijk worden opgeslagen in een ruimte voor beoordeling en kwalificatie. Vervolgens worden de eerste beoordelingen uitgevoerd. 

De eerste beoordeling omvat:

 • Visuele inspectie op fysieke schade 
 • Veiligheidstests op mogelijke aardlekkage, thermische beeldvorming 
 • De accu wordt aangesloten op een CAN (Controlled Area Network), zodat communicatie met de accu mogelijk wordt (alsof de accu in een voertuig is geïnstalleerd) en er uitgebreide tests kunnen worden uitgevoerd.
 • Er worden speciale hoogspanningstests op het accupack uitgevoerd met behulp van geavanceerde testapparatuur
Disassembly for every type of battery
FASE 2: ONTMANTELING

Accu's van elk type worden ontmanteld.

EV-accu's hebben vaak verschillende constructies en moeten dan ook op een specifieke manier worden ontmanteld, soms met speciaal gereedschap. In sommige gevallen hebben we hiervoor gedetailleerde informatie van de fabrikant nodig. Voor elk type accu dat het Ecobat-systeem binnenkomt, wordt een veilig proces van pre-evaluatie en ontmanteling bepaald en gedocumenteerd.

Vaak duurt een eerste handmatige ontmanteling drie tot vijf uur. Daarna kan de ontmantelingsduur worden teruggebracht tot 60-90 minuten, afhankelijk van het accutype. We werken aan verdere automatisering van deze processen om de efficiëntie te verhogen en de risicoblootstelling te minimaliseren.

Testing and retesting

Testen en hertesten.

Nadat een accu grondig is beoordeeld in de externe opvangruimte, wordt deze overgebracht naar de verwerkingsruimte voor verdere tests. In de verwerkingsruimte voeren onze specialisten de volgende procedure uit:

 • De behuizing van de accu wordt verwijderd en er worden handmatige metingen uitgevoerd 
 • Er worden barcodes aangebracht om de traceerbaarheid te garanderen 
 • Er wordt informatie verzameld en beoordeeld en de reconditionering wordt voltooid 
 • Vervolgens wordt het accupack weer opgebouwd en vinden de LV123-verificatietests plaats 
 • Zo nodig kunnen ook OEM-specifieke tests op maat worden uitgevoerd 
 • Vervolgens worden de prestaties getest en geverifieerd 
 • Alle overblijvende grondstoffen worden teruggewonnen en waar mogelijk gerecycled 
 • Na de reconditionering gaat de accu terug naar de externe opvangruimte voor laatste tests en certificering
FASE 3: SHREDDEN EN SCHEIDEN

Processen volgens de hoogste normen.

Dankzij de overname van Promesa in Duitsland (het huidige Ecobat Solutions Duitsland) beschikken we over een capaciteit voor Fase 3-recycling. Dit maakt efficiënte recycling van kritieke grondstoffen in lithiumaccu's mogelijk volgens de hoogste veiligheidsnormen.

Momenteel beschikken we over een mechanisch gesloten proces binnen een brandveilige atmosfeer, dat lage emissies garandeert. Deze energie-efficiënte en economisch verantwoorde behandeling maakt het mogelijk om componenten en chemische stoffen te shredden en goed te scheiden, zodat het grootste deel van de accu kan worden gerecycled, ongeacht het ontwerp en het chemische type.

FASE 4: HYDROMETALLURGISCHE VERWERKING

Ondersteuning voor 'urban mining'.

Na de afronding van Fase 3 schakelt Ecobat Solutions vertrouwde partners in om de vrijgekomen 'zwarte massa' (het gemengde kathode- en anodemateriaal) te verwerken. Door middel een proces dat 'urban mining' heet, worden de actieve materialen zoals nikkel, kobalt, lood en mangaan uit de zwarte massa teruggewonnen voor hergebruik in nieuwe lithium-ion accu's. Ecobat Solutions is de enige leverancier van volledig geïntegreerde services voor recycling (fase 1-3) en beheerde services voor hydrometallurgische verwerking (fase 4) van lithium-ion accu's. 

Meer in dit gedeelte

Verbind je met ons.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze lithiumdiensten? Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers.