Ecobat Resources Indiana is een secundaire loodsmelterij die met behulp van zeer geavanceerde technologie en hoog opgeleide technici waarborgt dat het geraffineerde lood dat uit loodzuuraccu's wordt teruggewonnen, geen schade toebrengt aan het milieu, het personeel of de gemeenschap.