Daniel Terrell

Chief Legal Officer

Daniel S. Terrell is in juli 2020 bij Ecobat in dienst getreden als Chief Legal Officer. Daniel is lid van het executive team met verantwoordelijkheid voor alle juridische zaken, waaronder corporate governance, fusies en overnames, procesvoering en compliance.

Voordat hij naar Ecobat kwam, was Daniel een senior leider bij Baker Botts LLP, waar hij zich richtte op fusies en overnames en algemene bedrijfsaangelegenheden voor klanten uit de publieke en de privésector.

Voor zijn tijd bij Baker Botts bekleedde Daniel de functie van Chief Legal Officer bij Stream Energy (nu NYSE: NRG), PLH Group en een divisie van The Shaw Group (nu McDermott International). 

Daniel heeft een bachelor in financiën behaald aan de Southeastern Louisiana University en een rechtendiploma aan het Louisiana State University Law Center.