Lood Voor de Toekomst
Lood Voor de Toekomst

Lood voor de lange termijn.

De loodindustrie van vandaag is heel anders dan vroeger. De voorschriften zijn veel strenger en bevorderen een sterke focus op recycling en bescherming van natuurlijke hulpbronnen. De loodindustrie is zelfs een van de strengst gereguleerde sectoren ter wereld. Ecobat werkt nauw samen met regelgevende instanties om vergunningen te ontwikkelen die het milieu en onze gemeenschappen beter beschermen. Het is belangrijk dat lood ook in de toekomst een vitale en duurzame hulpbron blijft. We bespreken een aantal redenen waarom dit zo is.

Energy is in demand everywhere

Er is overal vraag naar energie.

Stijgende inkomens, verstedelijking, grotere toegang tot elektriciteit en de toegenomen behoefte aan telecommunicatie leiden tot een extreme energievraag. Lood speelt een belangrijke rol bij de energieopslag, omdat loodaccu's worden ingezet voor veilige, betrouwbare en duurzame oplossingen. Dit is belangrijk, omdat we elke beschikbare energiebron nodig zullen hebben om aan de wereldwijd groeiende vraag tegemoet te komen. De Amerikaanse loodaccu-industrie heeft jaarlijks een wereldwijde impact van 26,3 miljard dollar, en die zal naar verwachting nog verder toenemen.

De komende twee decennia zal de wereldwijde elektriciteitsproductie waarschijnlijk met 50% toenemen, waarbij zonne- en windenergie meer dan de helft van de toename voor hun rekening zullen nemen. Effectieve energieopslag helpt om deze hernieuwbare bronnen van energie betrouwbaar en op afroep beschikbaar te houden. Bovendien kunnen energiecentrales en elektriciteitsnetten energie opslaan in accusystemen, zodat er 24 uur per dag energie beschikbaar is.

Lead enables technology

Lood maakt technologie mogelijk.

In bijna elke high-tech industrie wordt lood gebruikt, zowel in de huidige toeleveringsketens als bij het streven naar verdere technologische ontwikkelingen en innovaties. Van telecommunicatie tot vervoer en alternatieve energie: lood maakt een belangrijk deel van de nieuwe ontwikkelingen mogelijk die de maatschappij vooruit helpen.

Neem bijvoorbeeld de auto. Loodaccu's zijn essentieel voor het innovatieve start/stop-systeem dat zowel het brandstofverbruik als de uitstoot sterk vermindert. Deze innovatie stelt hogere eisen aan het elektrische systeem in de auto, omdat de accu de motor vaker opnieuw moet starten en meer laadcycli moet ondersteunen. Loodaccu's bieden een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing die brandstofbesparing oplevert en de CO2-uitstoot met wel 8% vermindert. Deze accu's zijn een onmisbaar onderdeel voor micro-hybride, mild-hybride, full-hybride en elektrische voertuigen.2 savings.

Moderne auto's bevatten ook veel elektronica, zoals satellietnavigatie en veiligheidssystemen, die voortdurend stroom nodig hebben. Loodaccu's zijn de enige technologie die aan al deze prestatie-eisen kan voldoen. In volledig elektrische voertuigen worden airbags, noodsystemen, antiblokkeerremmen en accubeheersystemen mogelijk gemaakt door de loodaccu. Loodaccu's verbeteren de efficiëntie, verlagen de kosten en stellen reserve-energie beschikbaar.

Over reserve-energie gesproken: die is niet alleen voor hybride en elektrische voertuigen van cruciaal belang. Loodaccu's zijn ook een reservebron van energie voor het elektriciteitsnet, voor ziekenhuizen en voor kritieke infrastructuur.

Renewable solutions include lead

Hernieuwbare oplossingen gebruiken lood.

Lithium speelt een rol bij de ontwikkeling van schone energie, vooral als krachtbron voor elektrische voertuigen. Ecobat helpt daarbij doordat we alle soorten lithium-ion en lithium-metaal accu's veilig en volgens de voorschriften inzamelen, opslaan, ontmantelen en recyclen. Loodaccu's dienen ook als backup voor zonne- en windenergie en lood wordt gebruikt bij de bouw van windturbines.

Meer in dit gedeelte