Milieu
Milieu

Toonaangevend in onze sector en in de wereld.

Het is heel eenvoudig: hoe meer lood we door recycling terugwinnen, des te minder we door middel van mijnbouw hoeven te delven. Dit betekent een beter behoud van natuurlijke hulpbronnen, zodat onze activiteiten inherent de aarde beschermen.

We werken doorlopend aan vermindering van onze voetafdruk door onze operationele efficiëntie te verbeteren, onder meer door de emissies van onze activiteiten tot een minimum te beperken, het energieverbruik en de kooldioxideproductie te verlagen, en het waterverbruik en de afvalproductie van onze processen te verminderen. Ter ondersteuning van ons milieubeheer zijn al onze vestigingen gecertificeerd volgens ISO 14001. Bovendien zijn verschillende locaties op basis van ISO 50001 gecertificeerd voor energiebeheer.

Dankzij onze interne normen en de strikte regels en wettelijke voorschriften die gelden voor de productie van lood, heeft de fabricage van loodaccu's naar verluidt de kleinste milieuvoetafdruk en de laagste productie-energie en koolstofuitstoot van alle veelgebruikte accutechnologieën. Het gebruik van teruggewonnen lood voor de productie van nieuwe accu's is minder energie-intensief dan het gebruik van primair lood. Dit helpt om de grondstoffen te sparen die nodig zijn om te voldoen aan de groeiende vraag naar geavanceerde loodaccutechnologie.

In onze sector is Ecobat de wereldleider in loodrecycling, omdat we onze processen op een verantwoorde manier uitvoeren en we onze ecologische voetafdruk voortdurend verder proberen te verkleinen. Onze voortrekkersrol beperkt zich echter niet tot onze eigen bedrijfsonderdelen in Noord-Amerika, Europa en Zuid-Afrika. Via onze actieve betrokkenheid bij de International Lead Association (ILA) werken we aan het uitbannen van ongereguleerde recyclingpraktijken, en geven we voorlichting in landen met lage- en middeninkomens om de normen aan te scherpen en de gemeenschappen te beschermen waar nog onverantwoorde recyclingpraktijken plaatsvinden.

En heel belangrijk: terwijl wij onze ecologische voetafdruk als bedrijf verkleinen, verkleinen we ook meteen de voetafdruk van miljoenen eindgebruikers over de hele wereld. Een echte win-win situatie. We zijn heel dankbaar dat wij deze rol in de cyclus kunnen vervullen en dat we ertoe bijdragen dat onze sector een netto positief effect op de samenleving heeft.

Storing renewable energy

Opslag van hernieuwbare energie.

Lood speelt een belangrijke rol bij de oplossingen voor energieopslag overal ter wereld. Vanwege de nieuwe trends op het gebied van hernieuwbare energie zijn loodaccu's essentieel voor het bewaren en hergebruiken van hernieuwbare energiebronnen. De met windturbines en zonnepanelen opgewekte schone energie kan eerst worden opgeslagen in loodaccu's, alvorens aan het elektriciteitsnet te worden geleverd. Lood is ook een ondersteunende factor voor groene technologieën, zowel nu (bijvoorbeeld als integraal onderdeel van technologieën voor hybride en elektrische voertuigen) als in de toekomst.

Protecting land

Bescherming van het land.

Zonder verantwoorde recycling van accu's zouden elk jaar miljoenen tonnen lood in het milieu terechtkomen via stortplaatsen en illegale, ongereguleerde loodrecycling. Daardoor zouden vele miljoenen tonnen lood extra moeten worden ontgonnen om aan de wereldwijde vraag naar lood te voldoen. Ecobat is wereldleider in het recyclen van lood.

Protecting air and water

Bescherming van lucht en water.

Ecobat heeft meer dan 75 miljoen dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een eigen technologie. Het zogeheten natte elektrostatische stoffilter (WESP) kan de uitstoot op verschillende plaatsen beperken. Zo is onze uitstoot in Californië momenteel minder dan twee kilogram per jaar – lager dan bij een doorsnee benzinestation.

Op lood gebaseerde technologieën zijn ook van vitaal belang om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het ontwerp van veilige, schonere auto's. De start/stop-technologie voor automotoren, die mogelijk wordt gemaakt door geavanceerde loodaccu's, scheelt jaarlijks miljoenen tonnen broeikasgasuitstoot.

Deze inspanningen zijn niet alleen belangrijk voor de planeet in het algemeen, maar ze helpen ook om de gemeenschappen waarin wij actief zijn, veiliger te maken om in te wonen en te werken.

We vertellen u graag meer over de manieren waarop wij helpen het moderne leven zo duurzaam mogelijk te maken.