Inclusion & Diversity
Inclusion & Diversity

We transformeren het potentieel.

Bij Ecobat omarmen we het onmiskenbare gegeven dat inclusie het potentieel van een divers personeelsbestand ontsluit. Wij geloven dat het respecteren van culturele verschillen, etniciteiten en genders leidt tot uiteenlopende perspectieven die helpen om betere ideeën te genereren - ideeën die innovatie en groei stimuleren, waardoor we effectiever kunnen concurreren en samenwerken in alle regio's waarin we actief zijn. 

We zijn een meertalig, multicultureel en multinationaal bedrijf met ruim 50 vestigingen in 13 landen, en onze mensen zijn een afspiegeling van de diverse geografische regio's die we bedienen. Ecobat verwelkomt, respecteert en waardeert elke individuele medewerker op elke positie in onze onderneming. Wij geloven dat Ecobat sterker wordt als onze beslissingen en acties kunnen stoelen op verschillende achtergronden en culturele invalshoeken.

We hechten waarde aan diversiteit in alle vormen, inclusief diversiteit op het gebied van denken, levenservaring, wereldbeeld, ras, gender en geaardheid. We streven elke dag naar inclusie en gelijkheid voor iedereen. Daaronder valt ook steun voor veteranen, die unieke vaardigheden en perspectieven inbrengen in ons gevarieerde personeelslandschap.

We vertellen je graag meer over het werken bij ons en de mogelijkheden om een positieve impact te maken: